Proč nakupovat u nás

 • Doručeni do 72 h k Vám domů
 • 100% bezpečný nákup
 • Při nákupu nad 1500,- doprava zdarma
 • Poctivý prodejce

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) internetového obchodu www.funguj.cz

Tyto obchodní podmínky jsou závazné a platí pro nákup zboží v internetových obchodech provozovaných společností VITO TRADE s.r.o.

Provozovatel a administrátor webových stránek funguj.cz, zodpovědný za obsah, texty a fotografie umístěné na webových stránkách: VITO TRADE, Novákových 857/25, 18000 Praha 8, IČ: 24835374, firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 178777

adresa dodavatele: VITO TRADE s.r.o., Kotlaska 2414/5a, 18000 Praha 8, IČ: 24835374

Zboží zasílá společnost VITO TRADE, Kotlaska 2414/5a, 18000 Praha 8

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím (dále jen funguj.cz) na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).vše ve znění novel. – opravit zákon

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím (dále jen VITO TRADE s.r.o.) na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Provozovatelem obchodu je VITO TRADE s.r.o., IČ: 24835374, DIČ: CZ24835374  se sídlem Novákových 857/25, Praha 8, 18000. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 178777. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt než spotřebitel, řídí se neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

I. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

II. Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

III. Cenové podmínky

· Cena zboží. Seznam zboží zobrazovaný na www.funguj.cz budiž chápán jako nabídka prodávajícího blíže neurčitému počtu adresátů (dále jen katalog). Katalog obsahuje prodejní cenu s daní z přidané hodnoty. V ceně zboží není započteno dopravné a balné (tyto položky se mohou dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu dopravy a charakteru zboží). VITO TRADE s.r.o./ Prodávající, si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka po připsání na účet prodejce, vrácena zpět na jeho účet, který písemně sdělí prodejci a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

-          Na dárky, které jsou poskytovány prodávajícím zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

-          Poštovné a balné u zboží zaplaceného předem – Přepravní společnost doručuje do druhého pracovního dne od podání zásilky. Ke každé objednávce uskutečněné v obchodě www.funguj.cz, která bude dodána pomocí přepravní společnosti, bude připočtena paušální částka 110,- Kč s DPH. Tato částka se skládá z poplatku za přepravní službu, pojištění zásilky a poplatku za balné. Zásilku je nutné převzít dle zaslané zprávy o termínu doručení přepravcem.

Poštovné a balné u zboží zaplaceného předem - Česká Pošta, paušální částka 99,- Kč s DPH, zásilku lze zaslat i na Vámi vybranou poštu, která bude uvedena v poznámce objednávky.

-          Poštovné a balné – Přepravní společnost + dobírka, doručuje do druhého pracovního dne od podání zásilky. Ke každé objednávce uskutečněné v obchodě www.funguj.cz, která bude dodána pomocí přepravní společnosti, bude připočtena paušální částka 150,- Kč s DPH. Tato částka se skládá z poplatku za přepravní službu, pojištění zásilky a poplatku za balné. Zásilku je nutné převzít dle zaslané zprávy o termínu doručení přepravcem.

Poštovné a balné – Česká pošta + dobírka, paušální částka 120,- Kč s DPH, zásilku lze zaslat i na Vámi vybranou poštu, která bude uvedena v poznámce objednávky.

IV. Podmínky a možnosti úhrady

-          Platba dobírkou. Zákazník může jako formu úhrady zvolit v objednávkovém formuláři systému VITO TRADE s.r.o. platbu dobírkou. Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR a SR s dodací adresou na území ČR nebo SR.

-          Platba běžným bankovním převodem. Zákazník může jako formu úhrady zvolit v objednávkovém formuláři v systému VITO TRADE s.r.o. platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele u FIO banky číslo účtu 2401190254/2010. Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky.

-          Pro platby ze Slovenska použijte prosím tento účet: 2401252435/2010 - Fio banka

-          Platba platební kartou. PayPal

Zákazník zaplatí platební kartou MasterCard, VISA, VISA Electron nebo Maestro.
Pokud se rozhodnete za vybrané zboží využít k platbě Vaši platební kartu, označte druh platební karty na záložce "Vybraný typ karty". Potvrzením objednávky budete přesměrováni do naší zpracovatelské banky, která Vás vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 (poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty). Pokud máte Vaši kartu zabezpečenou pro platby přes internet, budete ještě vyzváni k zadání Vašeho hesla. Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a nám pouze sdělí výsledek autorizace a dává nám tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití Vaší platební karty obchodníkem (tj. námi). Vaše data jsou při přenosu po internetu chráněna vysokým stupněm kryptování (kódování)a nejsou volně přístupná.

V. Podmínky dodání

-          Termín expedice zboží. VITO TRADE s.r.o. vynakládá veškerou snahu na rychlý a hladký průběh expedice. Veškeré zásilky VITO TRADE s.r.o. včetně korespondence jsou zasílány jako doporučené. Standardní termín expedice je do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální termín expedice je do 7 pracovních dnů. U objednávek, které není možné odeslat ve výše uvedeném termínu, lze termín dodání posunout, ale pouze se souhlasem zákazníka. Nedodržení termínu expedice, dává zákazníkovi právo odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakékoli z toho pro něj vyplývající sankce, zejména bezplatně. Tato žádost by měla mít písemnou formu a v rámci rychlého doručení dodavateli by měla být zaslána elektronickou poštou na adresu info@funguj.cz Dodržením uvedeného způsobu odstoupení od smlouvy zákazník nejlépe prokáže storno smlouvy.

-          Kontrola a sledování expedice zboží. VITO TRADE s.r.o. dává svým zákazníkům možnost on-line 24 hodin denně sledovat v jakém stavu je jejich objednávka. Tyto informace získá zákazník po přihlášení do systému, kliknutím na odkaz 'Vaše objednávky' Pokud je objednávka obsluhou přijata a probíhá proces ověřování respektive přípravy expedice, je objednávka označena jako 'VYŘIZUJE SE'. Pokud pod číslem dokladu je nápis 'Pozn.', znamená to, že u objednávky je obsluhou připojena poznámka pravděpodobného data expedice objednávky. Pokud již byla objednávka vyřízena a odeslána, je objednávka označena jako 'EXPEDOVÁNO', po expedici již nelze objednávku stornovat.

-          Kupující je povinen převzít věc při dodání, tím ovšem není dotčeno jeho právo uplatnit při převzetí svá práva plynoucí z odpovědnosti za vady či jeho právo na odstoupení od smlouvy dané zákonem.

-          Převzetím zásilky přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci.

VI. Rozpor s kupní smlouvou

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

VII. Záruční podmínky

· VITO TRADE s.r.o. poskytuje na veškeré jím nabízené respektive prodávané zboží záruku 24 měsíců. Je-li na výrobku uvedená lhůta spotřeby výrobku, končí záruka uplynutím této doby.Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

· Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky:

-          jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit

-          jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

-          jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

-          jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- Dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4. 6. 1997 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vracení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek z §53 patří i spodní prádlo, u něhož se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích. Z e-shopu je možno vrátit prádlo pouze v původním nerozbaleném obalu a nepoužité.


VIII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14denní lhůty.

Postup pro vrácení zakoupeného zboží v zákonné 14denní lhůtě:

 1. Spotřebitel, má dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. 
 2. Podnikatel, pokud nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o tomto rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu, což je uvedeno ve vaší objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
  1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace.
  2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího písemně na uvedenou emailovou adresu: info@funguj.cz a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
  3. Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy naleznete ZDE
  4. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením v zákonné lhůtě. Vracené zboží doporučujeme pojistit. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží, případně snížená pouze o skutečně vynaložené náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží. Spotřebiteli bude vrácena kupní cena na jeho účet nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy,
  5. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.
  6. Dle ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v tomto období bylo zboží zničeno, zcizeno, nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu za zboží, které již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
  7. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemá spotřebitel právo odstoupit v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

-          Spotřebitel dále nemůže uplatnit právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů v případě, kdy to vylučuje charakter zakoupeného zboží. Tím se rozumí zejména použité (vyzkoušené) zboží, kdy prakticky dochází k nemožnosti jeho použití jinou osobou (jiným kupujícím) s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

-          V případě, kdy se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, pak společně s projevem své vůle od smlouvy odstoupit (viz výše) vrací zboží v nepoškozeném, kompletním stavu (faktura, návod, záruční list, příslušenství), a to nejlépe včetně originálního neporušeného obalu.

-          Prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci spočívající v případném vzniklém snížení hodnoty věci způsobené zejména jejím poškozením, nekompletností apod. Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce.

IX. Storno podmínky - odstoupení od kupní smlouvy

 • Storno objednávky do 12 hodin. Pokud zákazník provede storno objednávky do 12 hodin od potvrzení objednávky, nebude zatížen žádným stornovacím poplatkem. V případě storna do 12 hodin, kde již zákazník provedl převod příslušné částky na účet svtshop.cz, mu tato bude vrácena do 24 hodin, ponížena o nutné náklady dodavatele na vrácení finančních prostředků (zpoplatněný příkaz k úhradě).

-          Storno objednávky z důvodu nedodržení expediční lhůty. V případě, že VITO TRADE s.r.o. nedodrží expediční lhůtu, respektive náhradní expediční lhůtu danou podle odstavce V. Podmínky dodání, má zákazník právo okamžitě odstoupit od kupní smlouvy a nebude ze strany VITO TRADE s.r.o. zatížen žádným stornovacím poplatkem.

-          Bezdůvodné storno objednávky. Za bezdůvodné storno je automaticky považována taková zásilka, kterou dopravce vrátí VITO TRADE s.r.o. s tím, že ji zákazník nepřevzal v úložní době, její převzetí odmítl (vyjma případů uplatnění práv souvisejících s odpovědností za vady či uplatnění zákonného práva odstoupit od smlouvy), zásilku nebylo možné doručit z jiných důvodů na straně kupujícího. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, který bude vyjadřovat zejména náklady na marné doručení zboží a případné jeho opětovné zaslání.

-          V případě nemožnosti plnění potvrzené objednávky kupujícího ze strany prodávajícího (např. zboží se již nedodává), je prodávající od uzavřené kupní smlouvy oprávněn odstoupit. V takovém případě bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky.

-          Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty.

X. Reklamační řád

Reklamační řád VITO TRADE s.r.o. vychází z občanského zákoníku a zák. o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

V případě reklamace uplatněné kupujícím, který není spotřebitelem se jeho práva z odpovědnosti za vady řídí platným a účinným obchodním zákoníkem a prodávající je oprávněn přiměřeně na takového kupujícího aplikovat tento reklamační řád.

Přečtěte si, prosíme, podrobné záruční podmínky v čl. VI. a VII. VOP

Tento reklamační řád je nedílnou součástí VOP, resp. uzavřené smlouvy. S jeho obsahem se může kupující seznámit před vlastním odesláním objednávky a je na něj dostatečným způsobem upozorněn.

Převzetí zboží:

Kupující, který není spotřebitelem je povinen zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod sexymall.cz. Pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list (fakturu - daňový doklad), je povinen ihned informovat internetový obchod www.funguj.cz, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby při dodání zboží překontroloval, zda-li zásilka není zvnějšku poškozena či zda je kompletní. V případě dodání poškozené zásilky, jež může být předpokladem poškození i samotného dodaného zboží, nemusí takovou zásilku přebírat. Rovněž nemusí přebírat nekompletní zásilku. Do přepravních dokladů by pak měl uvést, že dodání poškozené či nekompletní zásilky bylo důvodem jejího nepřevzetí. Ve vlastním zájmu o tom současně informuje dodavatele, aby ten mohl okamžitě napravit nedostatek doručené zásilky v co nejkratším čase. Kupující má možnost veškeré své výhrady k dodané zásilce uvést do přepravních dokladů či je jinak vhodně a prokazatelně sdělit dodavateli. Pokud tak učiní, výrazně tak ulehčuje vyřízení případné pozdější reklamace zásilky, která byla poškozena přepravou nebo byla nekompletní.

V případě dodání poškozené zásilky ji doporučujeme nepřebírat, pokud se přesto tak rozhodnete, požádejte poštovního doručovatele o sepsání protokolu o dodání poškozené zásilky. V případě následného zjištění poškozeného zboží přepravou nás bezodkladně kontaktujte za účelem, co nejrychlejšího řešení vzniklé situace. Pamatujte, že v těchto případech Vaše co nejrychlejší reakce podstatně zvyšuje úspěšnost reklamace zboží, které bylo poškozeno přepravou. Blíže o procesu převzetí zboží, je uvedeno výše v reklamačním řádu.

Při uplatňování reklamace dodávejte reklamovanou věc kompletní včetně jejího příslušenství, jenž může být důvodem reklamované vady, nejlépe s průvodní dokumentací a nejlépe v originálním obalu. V případě, že již originálním obalem nedisponujete, zboží vhodně zabalte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravou. Reklamované zboží doporučujeme pojistit pro případ jeho ztráty při přepravě. Reklamaci lze uplatnit pouze na adrese dodavatele.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit u prodávajícího nutné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s uplatňováním jeho práv z odpovědnosti za vady. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Kontaktní osoba pověřená vyřizováním reklamací:
Michal Pešek
VITO TRADE s.r.o.
Kotlaska 2414/5a
18000 Praha 8
info@funguj.cz
776 842 352

K reklamaci nebude přijato zejména zboží:

-          Poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné

-          S prošlou záruční lhůtou v den uplatnění reklamace

-          Mechanicky poškozené a použité zboží (roztržené, prořízlé, propálené atd.) – pokud toto poškození nevzniklo v důsledku vady věci, za kterou odpovídá prodávající

-          Poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží

-          Zboží poškozené neodborným servisním zásahem

-          Opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

Reklamace, jak postupovat?  

 • Popis správně zaslané reklamace. Připravte si prosím záruční list nebo daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím (či jiné doklady prokazující uzavření kupní smlouvy). Zabalte vadné zboží nejlépe do původního obalu nebo ho jinak bezpečně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě a nezapomeňte přiložit průvodní dopis s podrobným popisem závady výrobku. Zároveň v souladu s těmito VOP zvolte, jaké řešení vaší reklamace požadujete.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
  • Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
  • Vadné zboží spolu s dokladem o koupi a popisem závady vložte do kartonové krabice, kterou je nutné přelepit. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Zásilku doporučujeme pojistit, a takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na adresu:

VITO TRADE s.r.o.
Kotlaska 2414/5a
180 00 Praha 8 Libeň
info@svtshop.cz
776 842 352

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 12. července 2017.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

XI. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce, za účelem bezproblémového doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávané v papírové podobě, pro zákonné povinnosti dle zákona o DPH, nebo zákona o účetnictví. Všechna tyto data jsou v uzamykatelných prostorech firmy. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami. Všechna ostatní data zákazníků, jsou v elektronické podobě uložena v cloudu u firmy Google, pod firemní účet firmy Vito Trade s.r.o. – firma Google splňuje zákonné požadavky na zpracovávání a uchovávání osobních dat v elektronické podobě.

 Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či vymazání, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů. Žádost musí mít písemnou formu a bude doručena na adresu: VITO TRADE s.r.o. Kotlaska 2414/5a,  18000 Praha 8 info(@)funguj.cz, mobil. 776842352. Vymazány mohou být pouze data z databáze internetového obchodu, osobní data zůstanou v databázi účetnictví firmy.

Veškeré osobní údaje, které nám zákazník poskytl za účelem vytvoření objednávky v internetovém obchodě www.funguj.cz, zpracovává společnost VITO TRADE s.r.o. se sídlem provozovny Praha 8, Kotlaska 2414/5a, PSČ 180 00, IČ: 24835374,  která je správcem a  přijala 14.3.2018 směrnici o ochraně osobních údajů.

 XII. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka vytvořena spotřebitelem je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím závazná a stav je přístupný kupujícímu do jejího splnění. Potvrzení obdrží zákazník písemně na elektronickou adresu uvedenou při registraci, případně mu bude objednávka, kupní smlouva potvrzena telefonicky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

VITO TRADE s.r.o. vydává tyto podmínky na dobu neurčitou a vyhrazuje si právo jejich změny bez předchozího upozornění.


Tyto podmínky vstupují v platnost dne 22. 3. 2018

v Praze dne 22. 3. 2018